Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η διαχείριση και η προστασία προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη/χρήστη των υπηρεσιών της ιστοσελίδας aiomarketing.gr υπόκειται στους όρους του παρόντος εγγράφου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου από την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000) και του ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ).

Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Internet όσο και του υπάρχοντος – αν και μη πλήρως ανεπτυγμένου – πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά.

Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος εγγράφου. Σε κάθε περίπτωση η ιστοσελίδα aiomarketing.gr διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των όρων προστασίας των προσωπικών δεδομένων κατόπιν ενημέρωσης των επισκεπτών/χρηστών και μέσα στο υπάρχον ή και ενδεχόμενο νομικό πλαίσιο. Εάν κάποιος επισκέπτης/χρήστης δε συμφωνεί με τους όρους προστασίας των προσωπικών δεδομένων που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας aiomarketing.gr.

Τα προσωπικά στοιχεία τα οποία συλλέγει η ιστοσελίδα aiotech.gr είναι τα ακόλουθα:

Προσωπικά δεδομένα.

Ο κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα aiomarketing.gr χωρίς να δώσει οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία. Θα χρειαστούμε προσωπικά δεδομένα (το email σας, ένα όνομα χρήστη και το password) μόνο όταν προχωρήσετε σε παραγγελία υπηρεσιών ή προϊόντων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Πληροφορίες που αφορούν αγορά υπηρεσιών και προϊόντων.

Τα απαραίτητα στοιχεία για κάθε συναλλαγή είναι το ονοματεπώνυμο σας, ένα σταθερό τηλέφωνο, διεύθυνση (οδός, πόλη, ταχυδρομικός κώδικας), Α.Φ.Μ, Δ.Ο.Υ και email. Παράλληλα, ζητάμε εθελοντικά κάποια στοιχεία όπως αριθμό κινητού τηλεφώνου (στην περίπτωση που χρειαζόμαστε να επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας).

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Επικοινωνία μέσω Live Chat.

Κατά την επικοινωνία με την ιστοσελίδα aiomarketing.gr μέσω live chat, τα στοιχεία που συλλέγουμε είναι το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση email, η IP, η ημερομηνία και η ώρα της επικοινωνίας καθώς και το κείμενο που ανταλλάχτηκε κατά την επικοινωνία αυτή. Τα στοιχεία αυτά συλλέγονται για την καλύτερη εξυπηρέτηση του πελάτη και για λόγους ασφάλειας.

Γενικοί όροι και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Η ιστοσελίδα aiomarketing.gr διαφυλάσσει τον προσωπικό χαρακτήρα των στοιχείων σας και δε δύναται να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο (φυσικό ή νομικό πρόσωπο) για κανένα λόγο με την εξαίρεση σχετικών διατάξεων του νόμου και προς τις αρμόδιες και μόνο αρχές.

Η ιστοσελίδα aiomarketing.gr διατηρεί αρχεία με τα προσωπικά στοιχεία, τα οποία αποστέλλει ο επισκέπτης/χρήστης αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, οικονομικούς και φορολογικούς.

Η ιστοσελίδα aiomarketing.gr μπορεί και είναι υποχρεωμένη να προσκομίσει (μετά από εξακρίβωση στοιχείων), αντίγραφο παραστατικού συναλλαγής, σε περίπτωση που κάποιος συναλλασσόμενος το ζητήσει, ακόμη κι αν ο τελευταίος δεν είναι ο άμεσος διαχειριστής της τιμολογημένης υπηρεσίας.

Η ιστοσελίδα aiomarketing.gr και ειδικότερα το τμήμα μάρκετινγκ της AiO είναι δυνατόν να επεξεργάζεται τμήμα ή το σύνολο των στοιχείων που εσείς έχετε αποστείλει για λόγους στατιστικούς, οικονομικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών – πληροφοριών του.

Κατά την επίσκεψή σας στις σελίδες της ιστοσελίδας aiomarketing.gr και προκειμένου να παραγγείλετε προϊόντα ή υπηρεσίες, αλλά και για να διασφαλισθεί η δυνατότητα επικοινωνίας μαζί σας ώστε να σας ενημερώνουμε για νέα προϊόντα και υπηρεσίες μας, είναι πιθανό να σας ζητηθεί να δηλώσετε στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, κλπ.).

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας aiomarketing.gr, προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο, χωρίς να τηρηθούν οι διατάξεις του Ν. 2472/97 σχετικά με την προστασία από επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως αυτός ισχύει κάθε φορά.

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε στο portal πελατών της ιστοσελίδας aiomarketing.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό, ή από συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης.

Στοιχεία του αρχείου κοινοποιούνται στις αρμόδιες δικαστικές, αστυνομικές και άλλες διοικητικές αρχές κατόπιν νόμιμου αιτήματός τους και σύμφωνα με τις κάθε φορά ισχύουσες νομοθετικές διατάξεις.

Ο Πελάτης έχει, μέσα στα πλαίσια της νομοθεσίας περί απορρήτου των τηλεπικοινωνιών, τα δικαιώματα ενημέρωσης και αντίρρησης που προβλέπουν τα άρθρα 11 έως 13 του ν. 2472/1997.

Ο νόμος για την προστασία των προσωπικών δεδομένων άλλαξε στις 25 Μαΐου 2018.

Αυτή η ειδοποίηση προστασίας προσωπικών δεδομένων καθορίζει τα δικαιώματά σας βάσει των νέων νόμων.

Στην AiO Συστήματα Πληροφορικής Ε.Ε, κατανοούμε ότι έχουμε την ευθύνη να προστατεύουμε και να σεβόμαστε τα απόρρητα στοιχεία σας και να φροντίζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Η συγκεκριμένη ειδοποίηση περί απορρήτου, συμπεριλαμβανομένων των Γενικών Όρων Παροχής Υπηρεσιών, εξηγεί τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε, τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα, τους λόγους για τους οποίους μπορεί να χρειαστεί να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε άλλους και τον τρόπο με τον οποίο αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα με ασφάλεια.

Για λόγους σαφήνειας, η AiO Συστήματα Πληροφορικής Ε.Ε μπορεί να είναι ταυτόχρονα υπεύθυνος επεξεργασίας και εκτελών την επεξεργασία για τα προσωπικά σας δεδομένα, κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες.

Σας ενημερώνουμε ότι αυτή η πολιτική απορρήτου υπόκειται σε αλλαγές, επομένως πρέπει να ελέγχετε την ιστοσελίδα μας σε τακτική βάση για τυχόν περαιτέρω αλλαγές.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Ποιοι είμαστε;

Η AiO Συστήματα Πληροφορικής Ε.Ε είναι προμηθευτής υπηρεσιών cloud και τεχνολογικού εξοπλισμού, με έδρα την Αθήνα, Αιγάλεω, Σουλίου 17 και με Α.Φ.Μ 800577687. Ο Χαράλαμπος Καρανικόλας είναι ο καταχωρημένος υπεύθυνος προστασίας δεδομένων για την AiO Συστήματα Πληροφορικής Ε.Ε.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Πώς σας προστατεύει ο νόμος.

Οι νόμοι περί προστασίας δεδομένων δηλώνουν ότι μπορούμε να επεξεργαστούμε προσωπικά δεδομένα μόνο αν έχουμε βάσιμους λόγους να το πράξουμε. Η βάση για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων περιλαμβάνει, χωρίς να περιορίζει, τη συγκατάθεσή σας, την δημιουργία και εκτέλεση συμβολαίων, τη δυνατότητα χρέωσης και καταχώρησης εμβασμάτων πληρωμής και την επικοινωνία για σκοπούς εξυπηρέτησης πελατών.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Πώς συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα από εσάς;

Λαμβάνουμε πληροφορίες σχετικά με εσάς από εσάς, όταν χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα μας, συμπληρώνοντας φόρμες στην ιστοσελίδα μας, εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ζωντανής συνομιλίας ή με άλλο τρόπο σχετικά με οποιοδήποτε από τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας ή κατά την αγορά κάποιου προϊόντος. Επιπλέον, συλλέγουμε πληροφορίες από εσάς όταν εγγραφείτε σε κάποιο διαγωνισμό, λάβετε μέρος σε κάποια προώθηση ή έρευνα ή όταν μας ενημερώσετε για οποιοδήποτε άλλο θέμα.

Αν μας παράσχετε προσωπικά δεδομένα, εγγυάστε ότι έχετε λάβει τη ρητή συγκατάθεση του τρίτου μέρους για την αποκάλυψη και τη χρήση των προσωπικών του δεδομένων.

Προσωπικά δεδομένα που μπορεί να συλλέγονται αυτόματα όταν χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες μας, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά, της διεύθυνσης IP, των πληροφοριών που αφορούν συγκεκριμένες συσκευές, τα αρχεία καταγραφής διακομιστών, των πληροφοριών συμβάντων συσκευών, των πληροφοριών τοποθεσίας και των μοναδικών αριθμών εφαρμογής.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε από εσάς;

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς περιλαμβάνουν το όνομα σας, το επώνυμό σας, τη διεύθυνση σας, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας, τους αριθμούς τηλεφώνου σας, τις πληροφορίες πληρωμής σας και τις διευθύνσεις IP.

Ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε τις λεπτομέρειες των επισκέψεων σας στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των δεδομένων κίνησης, των δεδομένων τοποθεσίας και άλλων δεδομένων επικοινωνίας. Διατηρούμε επίσης αρχεία των ερωτημάτων και της αλληλογραφίας σας, σε περίπτωση που επικοινωνήσετε μαζί μας.

Λάβετε υπόψη ότι οποιοδήποτε βίντεο, εικόνα ή άλλο περιεχόμενο που δημοσιεύτηκε, φορτώθηκε ή άλλως διατέθηκε από εσάς στην ιστοσελίδα μας, ανεξάρτητα από το αν έχει δημοσιευτεί ή όχι, δεν υπόκειται στην Προστασία Προσωπικών Δεδομένων.

Απλά επεξεργαζόμαστε αυτά τα δεδομένα για λογαριασμό σας, σύμφωνα με τους Όρους και τις Προϋποθέσεις μας και είστε υπεύθυνοι για τυχόν ισχύουσες νομικές απαιτήσεις σχετικά με το περιεχόμενό σας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Πώς χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας;

1. Για να σας παρέχουμε πληροφορίες σχετικές με προϊόντα ή υπηρεσίες που ζητήσατε από εμάς ή που πιστεύουμε ότι μπορεί να σας ενδιαφέρουν.
2. Για να σας παρέχουμε υποστήριξη, συμπεριλαμβανομένων των απαντήσεων στα αιτήματά σας εάν επικοινωνήσετε μαζί μας με ένα ερώτημα.
3. Για να διαχειριζόμαστε τους λογαριασμούς σας, να επεξεργάζεται πληρωμές, χρεώσεις και τις πιστώσεις σας.
4. Για να μπορούμε να αναθεωρήσουμε, να αναπτύξουμε και να βελτιώσουμε την ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες μας.
5. Για να μας βοηθήσετε να αναγνωρίσουμε εσάς και όλους τους λογαριασμούς που διατηρείτε μαζί μας.
6. Για να ανιχνεύουμε τυχόν απάτες και να βεβαιώνουμε ότι είναι από εσάς αυτό που μας είπατε.
7. Να σας ενημερώσουμε για αλλαγές στην ιστοσελίδα μας και τις υπηρεσίες μας.
8. Για να σας ενημερώνουμε για αλλαγές στις υπηρεσίες μας και στις τιμές μας.
9. Για να επεξεργαστούμε τις παραγγελίες που μας υποβάλατε.
10. Για τη διεξαγωγή μάρκετινγκ και στατιστικής ανάλυσης.
11. Για να σας παρέχουμε προϊόντα και υπηρεσίες.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Περίοδοι διατήρησης.

Χρησιμοποιούμε πληροφορίες σχετικά με εσάς με τους ακόλουθους τρόπους:

Θα διατηρήσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα για τη διάρκεια της περιόδου που είστε πελάτης της AiO Συστήματα Πληροφορικής Ε.Ε. Θα διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μόνο για όσο διάστημα χρειάζεται, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

Κατά το κλείσιμο του λογαριασμού σας, ενδέχεται να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας μέχρι και 7 χρόνια αφού ακυρώσετε τις υπηρεσίες σας μαζί μας. Μπορεί να μην είμαστε σε θέση να διαγράψουμε τα δεδομένα σας πριν από αυτή τη περίοδο λόγω των νομικών και / ή λογιστικών υποχρεώσεών μας.

Μπορούμε επίσης να τα κρατήσουμε για ερευνητικούς ή στατιστικούς σκοπούς. Σας διαβεβαιώνουμε ότι τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για τους σκοπούς που αναφέρονται εδώ.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Τρίτοι Συνεργάτες.

Για την αποφυγή αμφιβολιών, δεν πουλάμε και δεν θα πουλήσουμε ποτέ τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για λόγους μάρκετινγκ ή διαφήμισης.

Συνεργαζόμαστε με τρίτες εταιρείες (συμπεριλαμβανομένων υπηρεσιών προστασίας απάτης) και ενδέχεται να λάβουμε πληροφορίες από αυτούς σχετικά με εσάς.

Αυτές οι τρίτες εταιρείες μπορούν να συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με εσάς, συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, της διεύθυνσης IP, πληροφοριών που αφορούν συγκεκριμένες συσκευές, αρχείων καταγραφής διακομιστών, πληροφοριών συμβάντων συσκευών, πληροφοριών τοποθεσίας και μοναδικών αριθμών εφαρμογής.

Χρησιμοποιούμε κάποιες λειτουργίες τους μέσα στην ιστοσελίδα μας (Google Analytics), ωστόσο, σε ορισμένες περιπτώσεις ενδέχεται να ενεργούν και ως υπεύθυνοι επεξεργασίας δεδομένων και έχουν τις δικές τους πολιτικές απορρήτου, τις οποίες σας συμβουλεύουμε να διαβάσετε.

Μπορεί να μεταβιβάσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτους για την παροχή υπηρεσιών για λογαριασμό μας (για παράδειγμα, για την επεξεργασία των πληρωμών σας).

Ωστόσο σας διαβεβαιώνουμε ότι θα μοιραζόμαστε μόνο πληροφορίες σχετικά με εσάς που είναι απαραίτητες για την παροχή της επιλεγμένης υπηρεσίας και ότι έχουμε συνάψει συγκεκριμένα συμβόλαια, τα οποία διασφαλίζουν ότι τα προσωπικά σας δεδομένα είναι ασφαλή και δεν θα χρησιμοποιηθούν για εμπορικούς σκοπούς.

Μπορεί να μοιραστούμε τις πληροφορίες σας αν αποκτηθούν από τρίτους και συνεπώς τα δεδομένα σας θα θεωρηθούν ως στοιχείο ενεργητικού της επιχείρησης.

Ομοίως, μπορούμε να μοιραστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα εάν έχουμε υποχρέωση να αποκαλύψουμε τα δεδομένα σας προκειμένου να συμμορφωθούμε με οποιαδήποτε νομική υποχρέωση ή να προστατεύσουμε τα δικαιώματα, την ιδιοκτησία ή την ασφάλεια της AiO Συστήματα Πληροφορικής Ε.Ε, των πελατών μας ή άλλων.

Αυτό περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς με σκοπό την προστασία από απάτη και τη μείωση του πιστωτικού κινδύνου. Ωστόσο, θα λάβουμε μέτρα προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι τα δικαιώματά σας για την προστασία της ιδιωτικής σας ζωής θα εξακολουθήσουν να προστατεύονται.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Τα δικαιώματά σας.

Αποτρέποντας τη χρήση ή την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, μπορεί να καθυστερήσει ή να εμποδίσει να εκπληρωθούν οι συμβατικές μας υποχρεώσεις προς εσάς. Μπορεί επίσης να σημαίνει ότι δεν θα είμαστε σε θέση να παρέχουμε τις υπηρεσίες μας ή να επεξεργαστούμε την ακύρωση κάποιας υπηρεσίας σας.

Έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε στη χρήση των προσωπικών σας δεδομένων, να μας ζητήσετε να τα διαγράψουμε ή να σταματήσουμε να τα χρησιμοποιούμε, αν δεν υπάρχει λόγος να τα διατηρήσουμε.

Αυτό είναι γνωστό ως “Δικαίωμα στη λήθη”. Μπορεί να υπάρχουν νομικοί και λογιστικοί λόγοι για τους οποίους θα πρέπει να διατηρήσουμε τα δεδομένα σας, αλλά ενημερώστε μας αν νομίζετε ότι διατηρούμε ή χρησιμοποιούμε εσφαλμένα τα προσωπικά σας δεδομένα.

Μπορείτε να προβάλετε, να επεξεργαστείτε ή να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα μέσω του πίνακα ελέγχου της AiO Συστήματα Πληροφορικής Ε.Ε. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να μην επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ.

Εάν επιλέξετε να μην λαμβάνετε email που αφορούν προωθητικές ενέργειες μάρκετινγκ από εμάς σχετικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, θα έχετε την επιλογή επιλέγοντας τα αντίστοιχα πλαίσια που βρίσκονται στις σελίδες είτε κατά την εγγραφή είτε στον πίνακα ελέγχου.

Δεν θα επικοινωνήσουμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, εκτός εάν μας δώσετε την συγκατάθεσή σας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Πρόσβαση και ενημέρωση των δεδομένων σας.

Πρέπει να διατηρήσετε την ακρίβεια των στοιχείων σας και να διασφαλίσετε ότι όλες οι λεπτομέρειες, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του ονόματος σας, της διεύθυνσης σας, του αριθμού τηλεφώνου σας, της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας και των στοιχείων πληρωμής σας, είναι ενημερωμένες ανά πάσα στιγμή.

Μπορείτε να το κάνετε αυτό, ενημερώνοντας τα προσωπικά σας στοιχεία μέσα στον Πίνακα Ελέγχου της AiO Συστήματα Πληροφορικής Ε.Ε.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Που αποθηκεύουμε τα προσωπικά σας δεδομένα.

Ακολουθούμε τα πρότυπα ISO για την αποθήκευση και την προστασία των προσωπικών δεδομένων που συλλέγουμε, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης κρυπτογράφησης, εάν είναι απαραίτητο.

Όλες οι πληροφορίες που μας παρέχετε αποθηκεύονται στους ασφαλείς διακομιστές μας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Δεδομένου ότι η μετάδοση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου δεν είναι απολύτως ασφαλής, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την ασφάλεια των δεδομένων που μεταδίδονται στην ιστοσελίδα μας και κάθε διαβίβαση γίνεται με δική σας ευθύνη.

Μόλις λάβουμε τις πληροφορίες σας, θα χρησιμοποιήσουμε αυστηρές διαδικασίες και χαρακτηριστικά ασφαλείας για να προσπαθήσουμε να αποτρέψουμε την ανεπίτρεπτη πρόσβαση.

Οποιαδήποτε ευαίσθητα δεδομένα (λεπτομέρειες πληρωμής για παράδειγμα) είναι κρυπτογραφημένα και προστατευμένα.

Σε περίπτωση που σας δώσαμε (ή όπου επιλέξατε) έναν κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε συγκεκριμένα τμήματα της ιστοσελίδας μας, είστε υπεύθυνοι για την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης. Σας ζητούμε να μην μοιράζεστε έναν κωδικό πρόσβασης με κανέναν.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Ευθύνη.

Συμφωνούμε να λάβουμε εύλογα μέτρα για την προστασία των δεδομένων σας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και σύμφωνα με τους Γενικούς Όρους Χρήσης μας.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Παραβιάσεις δεδομένων.

Σε περίπτωση παραβίασης των δεδομένων σας, θα διασφαλίσουμε την τήρηση των υποχρεώσεών μας σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί προστασίας δεδομένων, όπου είναι απαραίτητο.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - Επικοινωνήστε μαζί μας.

Στείλτε μας e-mail για τυχόν ερωτήσεις ή σχόλια που έχετε σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων στο privacynotice[@]aio.gr.

Scroll to Top